Renata Augustyn

Renata AugustynOd wielu lat kieruję zespołami wielopokoleniowymi i współpracuję z przedstawicielami licznych organizacji pozarządowych. Posiadam doświadczenie w realizacji wielu projektów edukacyjno-kulturalnych, w tym międzykulturowych. Prowadzę szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy, uczniów, studentów oraz seniorów korzystając z  nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.  Angażuje się w pracę z wolontariuszami oraz rozwój platformy e-learningowej Kursy.rajska.info, której byłam pomysłodawczynią.

Jestem autorką publikacji dotyczących bibliotek m.in. w Biuletynie EBIB, Konspekcie i Bibliotheca Nostra.

Idea uczenia się przez całe życie jest mi bardzo bliska. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania e-biznesem w Instytucie Zaawansowanego Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Posiadam uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, trenera i instruktora zdobyte na studiach podyplomowych w Krakowskiej Akademii. Jestem absolwentką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustoszem. Obroniłam z wyróżnieniem pracę magisterską z zakresu prawa autorskiego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ.

W latach 2004-2012 kierowałam Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, byłam również koordynatorem Sieci Małopolskiej Euro Info. Od 2006 roku jestem członkiem Zespołu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Krakowie. Współpracuję z jednostkami samorządu terytorialnego, NGO, małopolskimi instytucjami życia gospodarczego, związanymi edukacją i z UE. Posiadam jedenastoletnie doświadczenie w pracy z użytkownikami informacji biznesowej.

Od 2012 roku jestem koordynatorem projektów EVS  (European Voluntary Service) realizowanych w jednej z większych instytucji kultury w Małopolsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM z Krakowa.

Obecnie jestem kierownikiem Działu Edukacji, Nauki i Badań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, gdzie odpowiadam m.in. za:
1) prowadzenie badań statystycznych dotyczących stanu bibliotek, czytelnictwa oraz poziomu zaspokajania potrzeb na usługi informacyjne na terenie województwa małopolskiego,
2) przygotowywanie opracowań i analiz w zakresie doskonalenia jakości i optymalizacji usług bibliotecznych świadczonych przez WBP w Krakowie oraz biblioteki publiczne w województwie małopolskim,
3) organizację zajęć edukacyjnych związanych z zaspokajaniem potrzeb informacyjnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub informacyjnym, w tym osób starszych,
4) obsługę współpracy międzynarodowej,
5) koordynację prac komórek organizacyjnych i zespołów zadaniowych, mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową Biblioteki.

Zainteresowania zawodowe: doskonalenie usług bibliotecznych, informacja biznesowa, orientacja prokliencka w obsłudze użytkowników informacji, zarządzanie projektami, edukacja pozaformalna, edukacja międzykulturowa.

 

Kontakt | Formularz kontaktowy

Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza.


O mnie | Publikacje i wystąpienia | Doskonalenie zawodowe |English

Reklamy